Energiezuinigheid

Algemene nieuwe rendementsindelingen voor elektromotoren

soorten motoren

De Nieuwe Normen

Uitzonderingen

Tijdspannes geldigheid IE-normen

geldigheid IE-normen

Verbruik en efficiency

efficientie

Wat verandert er constructief bij
kortsluit-ankermotoren?


IE2-IE3-IE4

blikpakket, koeling, koperdraad, luchtspleet